Příznaky chronické bronchitidy: jak se vyznat v kašli?

Vlhký kašel | Nachlazení | Děti

Všichni jsme už asi měli kašel, který trval několik dnů nebo možná i týdnů po vleklém nachlazení, ale nakonec jsme se ho zbavili díky odpočinku a podpůrné péči. Co ale dělat s úporným kašlem, který nemizí ani po několika týdnech nebo dokonce měsících? I když každý obtěžující kašel nemusí být známkou chronické bronchitidy, dobré porozumění kašli může dopomoci k nalezení správné léčby a konečnému zotavení.

Neustálý kašel může mít závažný dopad na kvalitu života. Může ovlivňovat spánek, pracovní nasazení nebo v našem postpandemickém světě může snižovat naše sebevědomí a ovlivnit náš společenský život. Pokud trpíte úporným kašlem, pochopení jeho příčin vám pomůže k nalezení správné léčby a k identifikací strategií, které vám usnadní a zpříjemní život.

V tomto článku se zaměříme podrobněji na jeden ze stavů, který může způsobovat přetrvávající kašel: tj. na chronickou bronchitidu. Jak lze charakterizovat kašel při bronchitidě? Jaké jsou další příznaky chronické bronchitidy? Je chronická bronchitida nakažlivá? A jaký je rozdíl mezi bronchitidou a zápalem plic? To vše zjistíte v tomto článku.

Co je chronická bronchitida?

Chronická bronchitida je složkou chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). CHOPN je souhrnný lékařský termín pro stav, který je charakterizován zúžením (obstrukcí) průdušek, což znesnadňuje dýchání. CHOPN se s časem postupně zhoršuje. Hlavní složky CHOPN jsou:

 • Chronická bronchitida
 • Emfyzém (rozedma plic)

Studie prokazují, že až 74 % osob, kterým byla diagnostikována CHOPN, má chronickou bronchitidu.

Co způsobuje chronickou bronchitidu?

Hlavní příčinou chronické bronchitidy je kouření cigaret. Vdechování tabákového kouře, ať už v rámci aktivního nebo pasivního kouření, může dráždit dýchací cesty. Bylo zjištěno, že až 75 % lidí, u nichž se rozvine chronická bronchitida, jsou stávající nebo bývalí kuřáci.

Mezi další příčiny chronické bronchitidy patří:

 • Vdechování jiných dráždivých látek, jako je smog, průmyslové znečišťující látky a toxické chemikálie
 • Opakované infekce v anamnéze
 • Vzácně genetická porucha

Rizikové faktory pro chronickou bronchitidu

Kromě kouření existuje několik dalších faktorů, které mohou zvýšit riziko rozvoje chronické bronchitidy. K těmto faktorů patří:

 • Věk více než 40 let
 • Chronická bronchitida v rodinné anamnéze
 • Opakovaná expozice chemickým znečišťujícím látkám, jako jsou např. amoniak a oxid siřičitý
 • Existující jiné onemocnění, jako je astma nebo cystická fibróza

Jaké jsou příznaky chronické bronchitidy?

Chronická bronchitida je stav charakterizovaný zánětem a podrážděním průdušek. Průdušky jsou část dýchacích cest, které přenášejí kyslík do plic a oxid uhličitý ven z plic.

V případě podráždění průdušek dochází k tvorbě hlenu; otok v kombinaci s hlenem znesnadňuje dýchání a vyvolává následující příznaky:

 • Častý vlhký kašel; jedná se o hlavní příznak bronchitidy. Chronická bronchitida je charakterizována vlhkým kašlem trvajícím minimálně 3 měsíce ve dvou po sobě jdoucích letech.
 • Sípání nebo pískot při dýchání
 • Dušnost, zejména při fyzické zátěži
 • Svíravý pocit nebo bolest na hrudi

V závažných případech může chronická bronchitida vyvolávat i následující příznaky:

 • Nechtěná ztráta hmotnosti
 • Svalová slabost v dolních končetinách
 • Otoky kotníků, chodidel nebo nohou

Pokud vás trápí některý z uvedených příznaků nebo máte obavy, navštivte svého lékaře.

Jak závažná je chronická bronchitida?

U některých osob s chronickou bronchitidou může onemocnění progredovat do dušnosti a je spojeno se zvýšeným rizikem úmrtí. Vhodná léčba však může zmírnit příznaky a různá další opatření, např. plicní rehabilitace, mohou zpomalit progresi onemocnění.

Chronická bronchitida může být také spojena s rizikem různých komplikací. K nim patří:

 • Zápal plic (pneumonie)
 • Akutní bronchitida (způsobená infekcí)
 • Invalidita způsobená dušností
 • Rozedma plic (emfyzém)

Je důležité prodiskutovat příznaky s lékařem a přijmout určitá preventivní opatření. Lékař vám může například doporučit pravidelné očkování proti chřipce a pneumokokům, které slouží jako prevence těchto potenciálních komplikací.

Léčba chronické bronchitidy

V současné sobě neexistuje žádný lék, který by vyléčil chronickou bronchitidu. Existuje však řada věcí, které můžete udělat pro zmírnění příznaků a zlepšení kvality života.

Léčebné možnosti u bronchitidy zahrnují změnu životního stylu, např.:

 • Přestaňte kouřit
 • Vyhýbejte se cigaretovému kouři a jiným dráždivým látkám
 • Dodržujte plán zdravé výživy a cvičení pro posílení svalů, které vám pomáhají dýchat K dispozici jsou také různé léky. Poraďte se s lékařem o tom, jaká léčba je pro vás vhodná.

Nejčastější otázky

 • Objednejte se k lékaři, který vás vyšetří a stanoví diagnózu. Během návštěvy se vás lékař zeptá na:

  • vaše příznaky
  • vaši zdravotní minulost (anamnézu)
  • zdravotní historii vaší rodiny

  Pokud má lékař zjistit, zda máte chronickou bronchitidu, musí vyloučit jiné potenciální příčiny.

  K tomuto účelu vás může požádat o další testy a vyšetření, např.:

  • Krevní testy
  • Funkční plicní testy
  • Rentgenové vyšetření hrudníku
  • Saturace kyslíkem, tedy stanovení množství kyslíku ve vaší krvi
  • Kultivační vyšetření vykašlaného sputa (hlenu)
 • Jedním ze stavů, které musí lékař vyloučit, je zápal plic.

  Příznaky bronchitidy a zápalu plic jsou podobné. Zápal plic i chronická bronchitida způsobují kašel. U zápalu plic však může být kašel suchý nebo vlhký (produktivní), podle toho, zda je zápal plic způsoben virem nebo bakteriemi. Pro porovnání kašel při chronické bronchitidě je téměř vždy vlhký.

  Zápal plic i bronchitida způsobují zánět v plicích, postihují však různé části dýchacího systému a mají různé příčiny.

  Konkrétně bronchitida je zánět sliznice, která vystýlá dýchací cesty, zatímco zápal plic (pneumonie) je zánětlivé onemocněním plicních sklípků (tzv. alveolů). Alveoly umožňují rychlý přenos kyslíku a oxidu uhličitého mezi plícemi a cévami.

  Zápal plic může být způsoben bakteriemi, viry nebo houbovými mikroorganismy. Akutní bronchitida je v 90 % případů způsobena běžnými viry. Chronická bronchitida je však složkou CHOPN a je obvykle způsobena kouřením nebo jinými dráždivými látkami.

 • Váš lékař vám doporučí nejlepší postup na základě vaší diagnózy a příčiny bronchitidy.

  Léčebné možnosti u bronchitidy zahrnují změnu životního stylu a/nebo užívání léků. Některé léky mohou:

  • Rozšiřovat dýchací cesty v plicích, a tím umožňují lépe dýchat
  • Redukovat zánět
  • Relaxovat svaly v dýchacích cestách

  Antibiotika se na chronickou bronchitidu obvykle nepředepisují.

 • Pokud jste kuřák, nejdůležitější věcí, kterou můžete udělat, je přestat kouřit. Vyhýbejte se také znečišťujícím a dráždivým látkám, ať už na pracovišti nebo v domácnosti.

  Prodiskutuje s lékařem možnosti diagnostiky a doporučení ohledně nejlepší strategie do budoucna. Lékař vám může doporučit různé metody pro rehabilitaci plic, např. cvičební programy nebo techniky, které vám pomohou lépe dýchat.

 • Chronická bronchitida není nakažlivá. Může však zvýšit náchylnost k jiným infekcím způsobeným bakteriemi nebo viry.

RADA

NA ZÁVĚR

Pokud máte chronický kašel, vyhledejte pomoc lékaře. Každý, kdo má kašel přetrvávající déle než 3 týdny, by se měl poradit s lékařem.

Kašel může mít různé příčiny. Vaše léčba a výhledy závisí na základní příčině. Lékař provede řadu testů a vyšetření a položí vám několik otázek, aby zjistil, o jaké onemocnění se jedná. Lékař vám může také doporučit volně prodejné léky a metody sebepéče. Nebo vás může odeslat na vyšetření ke specialistovi.
ZOBRAZIT

Mohlo by vas zajímat