Tato stránka popisuje pravidla a podmínky užití těchto webových stránek.

Návstěvou této webové stránky se bezpodmínečně zavazujete dodržovat tyto pravidla a podmínky.

Protože pravidla a podmínky mohou být kdykoli změněny, bez předchozího upozornění, doporučujeme vám je pravidelně konzultovat.