Často kladené otázky - Mucosolvan® long effect

 • Mucosolvan® long effect je určen pro dospělé.

 • Přípravek Mucosolvan® long effect se nedoporučuje užívat v těhotenství, zejména v prvních 3 měsících.

  Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Mucosolvan® long effect užívat.

 • Jelikož je ambroxol-hydrochlorid vylučován do mateřského mléka, nedoporučuje se, aby Mucosolvan® pro dospělé užívaly kojící matky.

 • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí při teplotě do 30 °C.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 • Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje ambroxoli hydrochloridum 75 mg.

  Pomocnými látkami jsou krospovidon, karnaubský vosk, stearylalkohol, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), želatina, čištěná voda, bílý inkoust (obsahuje šelak, oxid titaničitý (E 171), butanol, izopropylalkohol, propylenglykol).

 • Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10):

  • pocit na zvracení

  Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

  • průjem, zvracení, trávicí potíže, bolest břicha

  Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

  • vyrážka, kopřivka
  • reakce z přecitlivělosti

  Není známo (z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu):

  • anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující alergická reakce), angioedému (rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění
  • závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevensova-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy).
 • Ne, Mucosolvan® long effect neobsahuje lepek.

 • Ne, Mucosolvan® long effect neobsahuje laktózu.

 • Ne, Mucosolvan® long effect neobsahuje cukr.

 • Ne, Mucosolvan® long effect neobsahuje alkohol.

Doporučujeme

Mohlo by vás zajímat