Často kladené otázky - Mucosolvan® roztok

 • Mucosolvan® roztok je určen pro dospělé, dospívající a děti od narození.

 • Léčivá látka přípravku Mucosolvanu® roztok, je ambroxol-hydrochlorid. Ta zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látky pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek zajišťující transport hlenu.

  Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší transport a vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle.

 • Přípravek Mucosolvan® roztok se nedoporučuje užívat v těhotenství, zejména v prvních 3 měsících.

  Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Mucosolvan® roztok užívat.

 • Jelikož je ambroxol-hydrochlorid vylučován do mateřského mléka, nedoporučuje se, aby Mucosolvan® roztok užívaly kojící matky.

 • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí při teplotě do 25 °C v původním obalu.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na lahvičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření spotřebujte do 12 měsíců.

 • Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum. 2 ml roztoku obsahují ambroxoli hydrochloridum 15 mg. Jeden ml roztoku obsahuje ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg.

  Pomocnými látkami jsou monohydrát kyseliny citronové, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, benzalkonium-chlorid, čištěná voda.

 • Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10):

  • poruchy chuti
  • snížená citlivost v krku
  • pocit na zvracení, snížená citlivost úst a jazyka

  Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

  • průjem, zvracení, trávicí potíže, sucho v ústech, bolest břicha

  Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

  • vyrážka, kopřivka
  • reakce z přecitlivělosti

  Není známo (z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu):

  • sucho v hrdle
  • anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující alergická reakce), angioedému (rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění
  • závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevensova-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy).
 • Ne, Mucosolvan® roztok neobsahuje lepek.

 • Ne, Mucosolvan® roztok neobsahuje laktózu.

 • Ne, Mucosolvan® roztok neobsahuje cukr.

 • Ne, Mucosolvan® roztok neobsahuje alkohol.

Doporučujeme

Mohlo by vás zajímat