Často kladené otázky - Mucosolvan® Junior

 • Sirup Mucosolvan® Junior je určený predovšetkým pre deti do 12 rokov, ale môžu ho používať aj dospievajúci a dospelí.

 • Mucosolvan® Junior sa neodporúča používať v tehotenstve, najmä počas prvých 3 mesiacov.

  Ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Mucosolvan® Junior.

 • Mucosolvan® Junior sa neodporúča pre dojčiace matky, pretože ambroxólium-chlorid sa vylučuje do materského mlieka.

  • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
  • Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
  • Po prvom otvorení nepoužívajte dlhšie ako 12 mesiacov. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
  • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 • Liečivo je ambroxólium-chlorid. 1 ml sirupu obsahuje 3 mg ambroxólium-chloridu.

  Ďalšie zložky sú: sukralóza, kyselina benzoová (E 210), hydroxyetylcelulóza, príchuť lesného ovocia (okrem iných zložiek obsahuje aj propylénglykol (E 1520)), vanilková príchuť (okrem iných zložiek obsahuje aj propylénglykol (E 1520)), čistená voda.

 • Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

  Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

  • porucha chuti
  • znížená citlivosť hrdla
  • nevoľnosť
  • znížená citlivosť ústnej dutiny a jazyka

  Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

  • hnačka
  • vracanie
  • porucha trávenia
  • sucho v ústach
  • bolesť brucha

  Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

  • reakcie z precitlivenosti
  • vyrážka
  • žihľavka

  Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

  • sucho v hrdle
  • anafylaktické (alergické) reakcie vrátane anafylaktického šoku (náhla, závažná a niekedy smrteľná alergická reakcia charakterizovaná sťaženým dýchaním, kolapsom obehového systému a náhlym opuchom)
  • angioedém (rýchlo sa rozvíjajúci opuch kože, podkožnej sliznice alebo podsliznicových tkanív)
  • svrbenie
  • závažné kožné nežiaduce reakcie (vrátane multiformného erytému (kožné ochorenie so sčervenaním kože a pľuzgiermi), Stevensovho-Johnsonovho syndrómu (tzv. veľká forma multiformného edému)/toxickej epidermálnej nekrolýzy (život ohrozujúca choroba s odumieraním a odlupovaním kože) a akútnej generalizovanej exantematóznej pustulózy (závažná kožná reakcia prejavujúca sa kožným výsevom)
 • Nie, Mucosolvan® Junior neobsahuje lepok.

 • Nie, Mucosolvan® Junior neobsahuje laktózu.

 • Nie, Mucosolvan® Junior neobsahuje cukor.

 • Nie, Mucosolvan® Junior neobsahuje alkohol.

Odporúčané

Mohlo by vás zaujímať