Často kladené otázky - Mucosolvan® pre dospelých

 • Sirup Mucosolvan® pre dospelých je určený predovšetkým pre dospelých, ale môžu ho používať aj dospievajúci a deti od 1 roka.

 • Mucosolvan® pre dospelých sa neodporúča používať v tehotenstve, najmä počas prvých 3 mesiacov.

  Ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Mucosolvan® pre dospelých.

 • Mucosolvan® pre dospelých sa neodporúča pre dojčiace matky, pretože ambroxólium-chlorid sa vylučuje do materského mlieka.

 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

  Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

  Po prvom otvorení nepoužívajte dlhšie ako 12 mesiacov. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

  Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 • Liečivo je ambroxólium-chlorid. 1 ml sirupu obsahuje 6 mg ambroxólium-chlorid.

  Ďalšie zložky sú: sukralóza, kyselina benzoová (E 210), hydroxyetylcelulóza, jahodová krémová príchuť (okrem iných zložiek obsahuje aj propylénglykol (E 1520)), vanilková príchuť (okrem iných zložiek obsahuje aj propylénglykol (E 1520)), čistená voda.

 • Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

  Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

  • porucha chuti
  • znížená citlivosť hrdla
  • nevoľnosť
  • znížená citlivosť ústnej dutiny a jazyka

  Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

  • hnačka
  • vracanie
  • porucha trávenia
  • sucho v ústach
  • bolesť brucha

  Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

  • reakcie z precitlivenosti
  • vyrážka
  • žihľavka

  Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

  • sucho v hrdle
  • anafylaktické (alergické) reakcie vrátane anafylaktického šoku (náhla, závažná a niekedy smrteľná alergická reakcia charakterizovaná sťaženým dýchaním, kolapsom obehového systému a náhlym opuchom)
  • angioedém (rýchlo sa rozvíjajúci opuch kože, podkožnej sliznice alebo podsliznicových tkanív)
  • svrbenie
  • závažné kožné nežiaduce reakcie (vrátane multiformného erytému (kožné ochorenie so sčervenaním kože a pľuzgiermi), Stevensovho-Johnsonovho syndrómu (tzv. veľká forma multiformného edému)/toxickej epidermálnej nekrolýzy (život ohrozujúca choroba s odumieraním a odlupovaním kože) a akútnej generalizovanej exantematóznej pustulózy (závažná kožná reakcia prejavujúca sa kožným výsevom)
 • Nie, Mucosolvan® pre dospelých neobsahuje lepok.

 • Nie, Mucosolvan® pre dospelých neobsahuje laktózu.

 • Nie, Mucosolvan® pre dospelých neobsahuje cukor.

 • Nie, Mucosolvan® pre dospelých neobsahuje alkohol.

Odporúčané

Mohlo by vás zaujímať