Často kladené otázky - Mucosolvan® Long Effect

 • Liek Mucosolvan® Long Effect je určený pre dospelých.

 • Mucosolvan® Long Effect sa neodporúča používať v tehotenstve, najmä počas prvých 3 mesiacov.

  Ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Mucosolvan® Long Effect.

 • Mucosolvan® Long Effect sa neodporúča pre dojčiace matky, pretože ambroxólium-chlorid sa vylučuje do materského mlieka.

  • Uchovávajte pri teplote do 30 ºC mimo dohľadu a dosahu detí.
  • Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
  • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 • Liečivo je ambroxólium-chlorid. Jedna kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 75 mg ambroxólium-chloridu.

  Ďalšie zložky sú: Obsah kapsuly: krospovidón CL, karnaubský vosk, stearylalkohol 97 %, stearan horečnatý.

  • Obal kapsuly: želatína, čistená voda, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172), žltý oxid železitý (E 172).
  • Biela potlač: šelak, oxid titaničitý (E 171).
 • Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

  Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

  • nevoľnosť

  Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

  • hnačka
  • vracanie
  • porucha trávenia
  • bolesť brucha

  Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

  • reakcie z precitlivenosti
  • vyrážka
  • žihľavka

  Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

  • anafylaktické (alergické) reakcie vrátane anafylaktického šoku (náhla, závažná a niekedy smrteľná alergická reakcia charakterizovaná sťaženým dýchaním, kolapsom obehového systému a náhlym opuchom)
  • angioedém (rýchlo sa rozvíjajúci opuch kože, podkožnej sliznice alebo podsliznicových tkanív)
  • svrbenie
  • závažné kožné nežiaduce reakcie (vrátane multiformného erytému (kožné ochorenie so sčervenaním kože a pľuzgiermi), Stevensovho-Johnsonovho syndrómu (tzv. veľká forma multiformného edému)/toxickej epidermálnej nekrolýzy (život ohrozujúca choroba s odumieraním a odlupovaním kože) a akútnej generalizovanej exantematóznej pustulózy (závažná kožná reakcia prejavujúca sa kožným výsevom)
 • Nie, Mucosolvan® Long Effect neobsahuje lepok.

 • Nie, Mucosolvan® Long Effect neobsahuje laktózu.

 • Nie, Mucosolvan® Long Effect neobsahuje cukor.

 • Nie, Mucosolvan® Long Effect neobsahuje alkohol.

Odporúčané

Mohlo by vás zaujímať